POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CINE ESTE OPERATORUL DE DATE?

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este

DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne asigura că suntem în măsură să vă furnizăm serviciile noastre și să executăm corect contractul în ceea ce vă privește, precum și pentru a gestiona reclamațiile. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest sens este necesitatea executării contractului sau luarea de măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului sau consimțământul dumneavoastră.

Datele pot fi, de asemenea, prelucrate pentru comercializarea serviciilor/produselor proprii sau ale altor părți, pe baza consimțământului dumneavoastră.

În vederea executării corespunzătoare a contractului, datele dumneavoastră sunt prelucrate și în scopuri de facturare și raportare financiară. Suntem nevoiți să facem acest lucru în temeiul legislației aplicabile.

Vă rugăm să rețineți că furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi adresa, numele și prenumele, numărul de telefon, este o condiție prealabilă pentru încheierea contractului și executarea acestuia. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Nefurnizarea datelor cu caracter personal poate duce la imposibilitatea de a încheia contractul sau de a-l executa integral sau parțial.

CUI SE TRANSFERĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise entităților cu ajutorul cărora vor fi furnizate servicii, în special de facturare, adică operatorilor de plăți și băncilor, companiilor de curierat sau altele similare. Trebuie să facem acest lucru în special dacă doriți să primiți un produs achiziționat în cadrul service-ului nostru.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate unei persoane împuternicite, în timp ce administratorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal într-o țară terță.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada necesară pentru furnizarea serviciilor, pe durata termenului de prescripție a creanțelor, pe durata necesară pentru respectarea obligațiilor față de autoritățile relevante.

CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Aveți dreptul de a solicita de la administrator:

a) accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, și anume, în special pentru a obține confirmarea din partea administratorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, pentru a obține acces la acestea și la următoarele informații:

- scopurile prelucrării;

- categoriile de date cu caracter personal în cauză;

- informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

- în cazul în care este posibil, perioada prevăzută de stocare a datelor cu caracter personal și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei perioade;

- informații privind dreptul de a solicita administratorului rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și de a se opune unei astfel de prelucrări;

- informații privind dreptul de a depune o plângere către autoritatea competentă de control;

- în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

- informații privind procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum se menționează în articolul 22 alineatele (1) și (4), și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante privind modalitățile de luare a acestor decizii, precum și privind semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

b) să vă rectificați datele cu caracter personal, și anume să corectați datele inexacte sau să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete,

c) ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (vă rugăm să rețineți că, în acest caz, va trebui probabil să punem capăt colaborării noastre și să vă ștergem contul),

d) de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de computer, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat administratorului, precum și dreptul de a trimite aceste date cu caracter personal unui alt administrator, fără a fi împiedicat de către administrator (Societatea),

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor a căror prelucrare este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către administrator sau de către o parte terță, din motive legate de situația dumneavoastră particulară,

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.

În măsura în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului dumneavoastră - aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment (prin trimiterea unei declarații în format electronic la adresa de e-mail ), cu condiția ca retragerea acestui consimțământ să nu afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului se poate aplica numai în aceste cazuri și numai în măsura în care consimțământul reprezintă baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există alte motive legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor Personale,

În legătură cu datele dumneavoastră nu are loc niciun proces decizional automatizat.

CE NU PUTEȚI FACE?

Nu aveți voie să furnizați date cu caracter personal niciunei alte persoane.

Sunteți obligat să respectați legea privind protecția datelor cu caracter personal.

CUM SECURIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Protecția datelor cu caracter personal este garantată de un sistem sigur și stabil de protecție a datelor utilizat de Administrator.

Comunicarea cu Service-ul este securizată printr-o conexiune criptată cu ajutorul certificatului SSL. Datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului și utilizării neautorizate.

POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIE

1. Service-ul nu colectează în mod automat nicio informație, cu excepția celor conținute în fișierele cookie.

2. Fișierele cookie (așa-numitele "cookies") sunt date informatice, în special fișiere text, care sunt stocate în echipamentul terminal al utilizatorului Service-ului și sunt destinate utilizării paginilor web ale Service-ului. Cookie-urile conțin, de obicei, denumirea site-ului web de pe care provin, momentul în care sunt stocate în echipamentul terminal și un număr unic.

3. Entitatea care plasează fișierele cookie pe echipamentul terminal al utilizatorului Service-ului și care le accesează este administratorul Service-ului: Jayden Carepromotion LLC. Fișierele cookie pot fi plasate pe echipamentul terminal al utilizatorului și de către partenerii administratorului Service-ului.

4. Fișierele cookie-urile sunt utilizate în următoarele scopuri:

a) pentru a permite furnizarea anumitor servicii disponibile în cadrul Service-ului.

b) crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii Service-ului utilizează paginile web, ceea ce face posibilă îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;

c) adaptarea conținutului paginilor web ale Service-ului la preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor web; în special, aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului Service-ului și afișarea corespunzătoare a paginii web, adaptată la nevoile individuale ale acestuia;

5. În cadrul Service-ului sunt utilizate două tipuri de fișiere cookie: cookie-uri "de sesiune" (session cookies) și cookie-uri "permanente" (persistent cookies). Cookie-urile "de sesiune" sunt fișiere temporare, care sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului până când acesta părăsește site-ul web sau închide software-ul (browserul web). Cookie-urile "permanente" sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii fișierelor cookie sau până când sunt șterse de către utilizator.

6. Următoarele tipuri de fișiere cookie pot fi utilizate în cadrul Service-ului:

a) cookie-uri "esențiale" pentru a permite utilizarea anumitor servicii disponibile în cadrul Service-ului;

b) cookie-uri "de securitate", de exemplu, cookie-uri utilizate pentru a detecta utilizarea abuzivă a autentificării în cadrul Service-ului;

c) cookie-uri "de performanță", care permit colectarea de informații privind utilizarea paginilor web ale Service-ului în scopuri statistice;

7. În multe cazuri, software-ul de navigare pe internet (browser web) permite în mod implicit stocarea de fișiere cookie în echipamentul terminal al utilizatorului. Utilizatorii Service-ului își pot modifica în orice moment setările privind cookie-urile. Aceste setări pot fi modificate, în special, astfel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze cu privire la plasarea lor de fiecare dată în dispozitivul unui utilizator al Service-ului. Informații detaliate privind posibilitatea și metodele de gestionare a fișierelor cookie sunt disponibile în setările software-ului dumneavoastră (browser web).

8. Operatorul Service-ului informează că restricțiile privind utilizarea fișierelor cookie pot afecta capacitatea de a utiliza unele dintre serviciile disponibile pe paginile web ale Service-ului.

9. Fișierele cookie plasate în echipamentul terminal al Utilizatorului Service-ului pot fi utilizate și de către partenerii care cooperează cu operatorul Service-ului.

10. În legătură cu utilizarea fișierelor cookie, poate avea loc crearea de profiluri pentru a adapta conținutul paginilor web ale Service-ului la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza utilizarea site-urilor web, dar nu există un proces decizional automatizat în această privință.

11. Mai multe informații despre fișierele cookie sunt disponibile în secțiunea "Ajutor" din meniul browserului de internet utilizat.